square

Start

Välkommen till
 

Riverbend´s Square Dancers.
 

Datum på A2 intensivkurs del 1 är ändrad
från 28 september till den 14 september.

Vilka är vi?


Riverbend´s Square Dancers är en ideell förening med
cirka 35 medlemmar med säte i Arboga.Föreningens målsättning är kort och gott följande:

Att skapa intresse för och kunskaper om modern squaredans enligt
CALLERLABs intentioner.
Att stimulera till ett gott kamratskap och ett berikat nöjesliv.
Att skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från
andra nationer.

Vi dansar ett antal tillfällen i år och då håller vi till i en
lokal hos Ventilservice Strängen 11 i Arboga.
Vi har dansträning på torsdagar, se fliken ”Danskvällar” för datum.
och dansar Basic-Mainstream-Basic med Plus växelvis A1 varannan gång.
På hösten har vi en intensivkurs i två delar på önskad nivå och en workshop
följande vår. Dessutom har vi en stor dans varje januari.
Vi är medlemmar i SAASDC (Swedish Association of American Square
Dance Clubs) och samarbetar med andra squaredanceföreningar
genom ”Klubbsamverkan Mellansverige”.