square

Start


Välkommen till

Riverbend´s Square Dancers.Vad händer i mars och april?

Den 1 mars danskväll
Kl.18.30-21.00.

Den 3 mars Himmetadansen
Kl. 14.00-19,00

Den 15 mars danskväll
Kl.18.30-21.00.

Den 24 mars C2 dansträning
Kl.10.00-17.00.

Den 5 april danskväll
Kl.18.30-21.00.

Den 19 april danskväll
Kl.18.30-21.00.

Medlemsavgiften är för 2018 120:-
Klubbens bankgiro är 273-3855


Styrelsen