square

Start


Välkommen till

Riverbend´s Square Dancers.

 

På grund av Covid-19 är danskvällarna inställda.

Ändringar kommer att anges under

fliken Danskvällar H20.


Det blev en trevlig grillkväll den 10 september. Vi var c:a 30 medlemmar som träffades efter många månaders uppehåll.