square

Start


Välkommen till

Riverbend´s Square Dancers

Dansträning C2.
När: Lördagen den 6 maj 2017 kl 10.00 – 17.00
IOGT-lokalen Arboga
Se all info på flyers under fliken Våra danser
.


Det finns ny information under fliken
Rapport från styrelsen.


Styrelsen